за Христос

Филипяни 3   

1 Предпазване от лъжеучители
Освен това, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно.
2 Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобрязването;
3 защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме и се хвалим с Христос Исус, и не уповаваме на плътта.
4 Макар че аз мога и на плътта да уповавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече,
5 обрязан в осмия ден, от Израелевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, спрямо закона фарисей,
6 по ревност - гонител на църквата, по правдата, която е от закона - непорочен.
7 Но това, което беше за мене придобивка, сметнах го като загуба заради Христос.
8 А освен това всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко, и смятам всичко за измет, само Христос да придобия
9 и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т. е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра,
10 за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му,
11 за да мога някак да достигна възкресението от мъртвите.
12 Насърчение за съвършенство
Не че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен; но се впускам в гонитба, дано уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус.
13 Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя - като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред,
14 впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.
15 И така, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако вие мислите нещо по друг начин, Бог ще ви открие и него.
16 Само нека да живеем според това, в което сме достигнали и да мислим същото.
17 Братя, бъдете всички подражатели на мен и внимавайте в тези, които живеят така, както имате пример в нас.
18 Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръст;
19 чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамно, които отдават ума си на земните неща.
20 Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител - Господ Исус Христос,
21 Който ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на силата Си да покори и всичко на Себе Си.
Филипяни: 1 2 3 4