за Христос

Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.

Слушай Филипяни 2:13
Филипяни 2:13

Препратки:

Други преводи на Филипяни 2:13: