за Христос

Филипяни 2   

1 Исус Христос - образец за живот
И така, ако има някое насърчение в Христос или някоя утеха в любовта и общение в Духа, или някое милосърдие и състрадание,
2 направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени.
3 Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но нека всеки със смиреномъдрие смята другия по-горен от себе си.
4 Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.
5 Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус,
6 Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,
7 но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците;
8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
9 Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име,
10 така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества
11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
12 Усърдие в доброто
Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни - не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет.
13 Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.
14 Вършете всичко без роптание и без пререкание,
15 за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,
16 като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христос, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.
17 Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам.
18 Подобно и вие се радвайте, и с мене заедно се радвайте.
19 Тимотей и Епафродит - апостолски сътрудници
А се надявам на Господ Исус да ви изпратя скоро Тимотей, за да се утеша и аз, като узная вашето състояние.
20 Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас.
21 Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово.
22 А вие знаете неговата изпитана вярност, че той е служител с мене в делото на благовестието, както дете слугува на баща си.
23 Затова и се надявам да го изпратя при вас, щом разбера какво ще стане с мен,
24 а съм уверен в Господа, че и аз самият скоро ще дойда.
25 Сметнах обаче за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите,
26 понеже милееше за всички ви и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен.
27 И наистина, той боледува почти до смърт; но Бог му показа милост - и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.
28 Затова и по-скоро го изпратих, така че като го видите, да се зарадвате пак и аз да скърбя по-малко.
29 И така, приемете го в Господа с пълна радост; и имайте такива на почит,
30 понеже заради Христовото дело той дойде близо до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълни липсата на вашето служение към мен.
Филипяни: 1 2 3 4