за Христос

Молба за Онисим
Затова, ако и да имам право с голямо дръзновение в Христос да ти заповядам това, което подобава,

Слушай Филимон 1:8
Филимон 1:8

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:8: