за Христос

Защото неведнъж съм намирал голяма радост и утеха в твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.

Слушай Филимон 1:7
Филимон 1:7

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:7: