за Христос

Моля се това общение в твоята вяра да действа така, че те да познаят всичкото добро, което е в нас, за слава на Христос.

Слушай Филимон 1:6
Филимон 1:6

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:6:

Моля се вярата, която споделяш с нас, да въздейства така, че те да видят всичкото добро, което имаме в Христос.
/Съвременен превод 2004/
Моля се общението на твоята вяра да действа в познаването на всяко добро, което е в нас относно Христос.
/Верен 2002/
Моля се това общение в твоята вяра да действа така, че те да познаят всичкото добро, което е в нас, за слава на Христос.
/Библейско общество 2000/
Молитствувам щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа.
/Протестантски 1940/
и моля, щото общността на твоята вяра с нашата да се покаже на дело в познание на всяко у вас добро в Христа Иисуса.
/Православен/
да бъде общението на твоята вера деятелно в познание на всяко добро което има у вас в Христа Исуса.
/Цариградски/
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
/KJV/