за Христос

А освен това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез вашите молитви.

Слушай Филимон 1:22
Филимон 1:22

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:22: