за Христос

Да, брате, нека имам тази печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христос.

Слушай Филимон 1:20
Филимон 1:20

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:20: