за Христос

и до сестра Апфия, и до нашия сподвижник Архип, и до твоята домашна църква:

Слушай Филимон 1:2
Филимон 1:2

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:2: