за Христос

Аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, за да не ти кажа, че ти ми дължиш и самия себе си.

Слушай Филимон 1:19
Филимон 1:19

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:19: