за Христос

не вече като роб, а повече от роб - като брат, особено възлюбен на мен, а колко повече на теб и по плът, и в Господа!

Слушай Филимон 1:16
Филимон 1:16

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:16:

но вече не просто като роб, а повече от роб като брат. Той ми е много скъп и вярвам, че ще стане още по-скъп на теб и като човек, и като брат в Господа.
/Съвременен превод 2004/
но вече не като слуга, а като нещо повече от слуга - като възлюбен брат, особено на мен, а колко повече на теб, както по плът, така и в Господа!
/Верен 2002/
не вече като слуга, а повече от слуга - като брат, особено възлюбен на мен, а колко повече на теб и по плът, и в Господа!
/Библейско общество 2000/
не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!
/Протестантски 1940/
не вече като роб, а по-горе от роб, като брат възлюбен, твърде много за мене, а още повече за тебе - и по плът, и в Господа.
/Православен/
не вече както раб, но по-горе от раб, брат възлюбен, особно на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!
/Цариградски/
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
/KJV/