за Христос

Защото може би затова той се е отлъчил от тебе за малко време, за да го имаш завинаги,

Слушай Филимон 1:15
Филимон 1:15

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:15: