за Христос

но без да зная твоето мнение, не искам да направя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, а доброволна.

Слушай Филимон 1:14
Филимон 1:14

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:14: