за Христос

Аз бих желал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, като съм в окови за благовестието;

Слушай Филимон 1:13
Филимон 1:13

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:13: