за Христос

който беше някога безполезен за теб, а сега полезен и на теб, и на мене;

Слушай Филимон 1:11
Филимон 1:11

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:11: