за Христос

Обичта и вярата на Филимон
Павел, затворник за Христос Исус, и брат Тимотей, до нашия възлюбен съработник Филимон

Слушай Филимон 1:1
Филимон 1:1

Препратки:

Други преводи на Филимон 1:1: