за Христос

Тит 3   

1 Задължения на християните в обществото
Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело,
2 да не злословят никого, да не се препират, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всички човеци.
3 Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, измамвани и поробени от най-различни страсти и удоволствия и като живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни и се мразехме един друг.
4 Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците,
5 Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух,
6 Когото изля изобилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител,
7 така, оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот.
8 Вярно е това слово.
И желая да настояваш върху това с цел онези, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.
9 А отбягвай глупавите разисквания, родословия, караници и препирни върху закона, защото те са безполезни и суетни.
10 След като съветваш един-два пъти човек, който сее раздори, остави го,
11 като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, като осъжда сам себе си.
12 Когато изпратя до теб Артем или Тихик, постарай се да дойдеш при мене в Никопол, защото съм решил там да презимувам.
13 Погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполос, така че да не им липсва нищо.
14 Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни, в посрещане на необходимите нужди.
15 Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави онези, които ни обичат във вярата. Благодат да бъде с всички вас. Амин.
Тит: 1 2 3