за Христос

и да не отдават внимание на юдейските басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината.

Слушай Тит 1:14
Тит 1:14

Препратки:

Други преводи на Тит 1:14: