за Христос

Тогава всичките мадиамци, амаличани и източните жители се събраха заедно, преминаха реката и разположиха стан в долината Езраел.

Слушай Съдии 6:33
Съдии 6:33

Препратки:

Други преводи на Съдии 6:33: