за Христос

В дните на Самегар, сина на Анат,
в дните на Яил пътищата бяха напуснати
и пътниците вървяха по пътеки настрана.

Слушай Съдии 5:6
Съдии 5:6

Препратки:

Други преводи на Съдии 5:6: