за Христос

Които са от корена Ефремов, слязоха против Амалик;
след тебе, Вениамине, между твоите племена;
от Махир слязоха началници
и от Завулон - онези, които държат жезъл на повелител.

Слушай Съдии 5:14
Съдии 5:14

Препратки:

Други преводи на Съдии 5:14:

Които са от корена на Ефрем, слязоха против Амалик. След теб, Вениамине, с твоя народ, от Махир слязоха водачите и от Завулон онези, които носят жезъла на книжника.
/Верен 2002/
Които са от корена Ефремов, слязоха против Амалик;
след теб, Вениамине, между твоите племена;
от Махир слязоха началници
и от Завулон - онези, които държат жезъл на повелител.
/Библейско общество 2000/
Които са от корена Ефремов, слязоха против Амалика
След тебе, Вениамине, между твоите племена;
От Махира слязоха началници,
И от Завулона ония, които държат жезъл на повелител.
/Протестантски 1940/
От Ефрема дойдоха ония, които бяха хванали корен в земята Амаликова; подир тебе е Вениамин, сред народа ти; от Махира идеха началници, а от Завулона боравещи с писарска тръст.
/Православен/
Които са от корена на Ефрема слязоха против Амалика
След тебе, Вениамине, между твоите люде:
От Махира слязоха началници,
И от Завулона онези които държат жезъл на писец.
/Цариградски/
Out of Ephraim was there a root of them against Amalek; after thee, Benjamin, among thy people; out of Machir came down governors, and out of Zebulun they that handle the pen of the writer.
/KJV/