за Христос

Управление на съдиите в Израел
(3:7-16:31)
Първи съдия - Готониил

И израелтяните извършиха зло пред Господа, като забравяха Господа, своя Бог, и служеха на ваалимите и на ашерите.

Слушай Съдии 3:7
Съдии 3:7

Препратки:

Други преводи на Съдии 3:7: