за Христос

Съдии 2:6-13   

6 Смърт и погребение на Исус Навин
Когато Исус разпусна народа, всички израелтяни се прибраха в земята на наследството си, за да я притежават.
7 И народът служеше на Господа през всички дни на Исус и през всички дни на старейшините, които надживяха Исус, които видяха всички велики дела, които Господ беше извършил в Израел.
8 И Господният слуга Исус, Навиновият син, умря на възраст сто и десет години.
9 Погребаха го в земята на наследството му, в Тамнат-арес, в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас.
10 И цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа, нито делата, които беше извършил за Израел.
11 Призоваване и мисия на съдиите
И израелтяните извършиха зло пред Господа, като се покланяха на ваалимите.
12 Те изоставиха Господа, Бога на бащите си, Който ги беше извел от Египетската земя, и се покланяха на други богове - боговете на племената, които бяха около тях. Като им се покланяха, те разгневиха Господа.
13 Те изоставиха Господа и служеха на Ваал и на астартите.
Съдии: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21