за Христос

Юда завладя и Газа с околностите му, Аскалон с околностите му и Акарон с околностите му.

Слушай Съдии 1:18
Съдии 1:18

Препратки:

Други преводи на Съдии 1:18: