за Христос

И така, те се отбиха там и отидоха в къщата на младия левит в Михеевата къща, и го поздравиха.

Слушай Съдии 18:15
Съдии 18:15

Препратки:

Други преводи на Съдии 18:15: