за Христос

Съдии 14   

1 Самсон отиде в Тамнат и там видя една жена от филистимските дъщери.
2 И отиде и каза на баща си и майка си: Видях в Тамнат една жена от филистимските дъщери. Вземете ми я за жена.
3 А баща му и майка му отвърнаха: Няма ли някоя жена между дъщерите на братята ти или между целия ми род, та отиваш да вземеш жена от необрязаните филистимци? А Самсон каза на баща си: Нея ми вземи, защото тя ми хареса.
4 Но баща му и майка му не знаеха, че това беше от Господа и че той търсеше повод да отмъсти на филистимците; защото по онова време филистимците владееха над Израел.
5 Тогава Самсон отиде с баща си в Тамнат. Като стигнаха в тамнатските лозя, един млад лъв го нападна.
6 И Господният Дух дойде със сила на него; и Самсон разкъса лъва все едно, че беше яре, и то, без да има нищо в ръцете си; но не каза на баща си и майка си какво беше направил.
7 И отиде и говори с жената; и тя се хареса на Самсон.
8 След няколко дни, като се върна да я вземе, той се отби от пътя, за да види трупа на лъва; и видя рояк пчели и мед в трупа на лъва.
9 И като взе от меда, вървеше и ядеше. Когато настигна баща си и майка си, даде и на тях да ядат; но не им каза, че беше взел меда от трупа на лъва.
10 Баща му отиде при жената; и там Самсон направи угощение, защото така правеха младоженците.
11 И филистимците, като го видяха, доведоха тридесет приятели, за да бъдат с него.
12 Самсон им каза: Сега ще ви предложа една гатанка. Ако можете да я отгатнете през седемте дни на угощението и да намерите правилния отговор, тогава ще ви дам тридесет ленени ризи и тридесет дрехи за премяна.
13 Обаче ако не можете да я отгатнете, тогава вие ще ми дадете тридесет ленени ризи и тридесет дрехи за премяна. И те му отговориха: Предложи гатанката си, за да я чуем.
14 А той им каза:
От ядещия излезе ястие
и от силния излезе сладост.
Но до третия ден те не можаха да отгатнат гатанката.
15 Тогава на седмия ден казаха на Самсоновата жена: Придумай мъжа си да ни разкрие гатанката, за да не подпалим теб и бащиния ти дом. Затова ли ни поканихте, да ни оберете?
16 И така, жената на Самсон заплака пред него: Ти само ме мразиш и не ме обичаш. Задал си гатанка на онези, които са от народа ми, а на мене не си я разгадал. А той й отговори: Дори на баща си и майка си не съм я разгадал, та на тебе ли ще я кажа?
17 Но тя плачеше пред него през всичките седем дни, в които ставаше угощението им. А на седмия ден Самсон й каза отговора, защото много му беше дотегнала; и тя разкри гатанката на мъжете от народа си.
18 Тогава на седмия ден преди залез слънце градските мъже му казаха:
Кое е по-сладко от мед?
И кое е по-силно от лъв?
А той им отговори: Ако не бяхте орали с моята телица, не бихте отгатнали гатанката ми.
19 Господният Дух дойде със сила на него; и той отиде в Аскалон и изби тридесет мъже от тях, и като взе облеклата им, даде премените на онези, които отгатнаха гатанката. И силно разгневен се върна в бащиния си дом.
20 А Самсоновата жена се омъжи за сватбения му другар, който му беше приятел.
Съдии: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21