за Христос

Съдии 13:2-25   

2 Имаше един човек от Сарая, от Дановото племе, на име Маное, чиято жена беше бездетна и не раждаше.
3 Ангел Господен се яви на жената и й каза: Сега си бездетна и не раждаш, но ще заченеш и ще родиш син.
4 Затова, пази се сега, не пий вино или сикера и не яж нищо нечисто.
5 Защото ще заченеш и ще родиш син; и бръснач няма да се докосва до главата му, защото още от раждането си детето ще бъде назорей на Бога. Той ще почне да избавя Израел от филистимците.
6 Тогава жената отиде и каза на мъжа си: Един Божий човек дойде при мене. Той изглеждаше като Божия Ангел, страшен и величествен. Аз не го попитах от къде е, нито пък той ми каза името си.
7 Но ми каза: Ще заченеш и ще родиш син; затова не пий вино, нито сикера и не яж нищо нечисто, защото от раждането си до деня на смъртта си детето ще бъде назорей на Бога.
8 Тогава Маное се помоли на Господа: Моля Ти се, Господи, нека дойде пак при нас Божият човек, когото си пратил, и нека ни научи какво да правим с детето, което ще се роди.
9 И Бог послуша Маноевия глас; и ангелът Божий пак дойде при жената, когато беше на нивата. А мъжът й Маное не беше с нея.
10 Жената се завтече и побърза да каже на мъжа си: Яви се онзи човек, който дойде при мене завчера.
11 Тогава Маное последва жена си и като стигна при човека, му каза: Ти ли си онзи човек, който си говорил на тази жена? А той отговори: Аз съм.
12 Маное каза: Когато вече се сбъдне това, което казваш, как трябва да се грижим за детето и какво да прави то?
13 И ангелът Господен отговори на Маное: Жената да се пази от всичко, за което й казах:
14 да не яде от нищо, което ражда лозата, нито да пие вино или сикера и да не яде нищо нечисто. Всичко, което й заповядах, нека спазва.
15 Тогава Маное каза на ангела Господен: Моля, остани за малко при нас, нека ти сготвим яре.
16 Но ангелът Господен отговори: Дори и да остана, няма да ям от хляба ти. А ако искаш да направиш всеизгаряне, принеси го на Господа. Маное не разбра, че това беше ангел Господен.
17 Тогава Маное каза на ангела Господен: Как ти е името, за да те почетем, когато се сбъдне това, което ти казваш?
18 А ангелът Господен отговори: Защо питаш за името ми, то е тайно.
19 Тогава Маное взе ярето и хлебната жертва и ги принесе на Господа на камъка. И докато Маное и жена му гледаха, ангелът извърши нещо изумително;
20 когато пламъкът от жертвеника се издигаше към небето, то и ангелът Господен се издигна в пламъка на жертвеника. А Маное и жена му, като гледаха, паднаха по лице на земята.
21 И ангелът Господен стана невидим за Маное и жена му. Тогава Маное позна, че това беше ангел Господен.
22 Той каза на жена си: Със сигурност ще умрем, защото видяхме Бога.
23 А жена му отговори: Ако Господ искаше да ни умъртви, нямаше да приеме всеизгаряне и хлебна жертва от нас, нито щеше да ни изяви всичко това, нито би ни съобщил такива неща точно сега.
24 И жената роди син и го нарече Самсон. Детето порасна и Господ го благослови.
25 И Господният Дух започна да го подготвя в Маханедан, между Сарая и Естаол.
Съдии: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21