за Христос

Тринадесети съдия - Самсон
И израелтяните пак вършеха зло пред Господа; и Господ ги предаде в ръката на филистимците за четиридесет години.

Слушай Съдии 13:1
Съдии 13:1

Препратки:

Други преводи на Съдии 13:1: