за Христос

Съдии 12:7-15   

7 Ефтай беше съдия над Израел шест години. След това Ефтай, галаадецът, умря и беше погребан в един от галаадските градове.
8 Десети съдия - Ивцан
А след него Ивцан от Витлеем стана съдия в Израел.
9 Той имаше тридесет сина и тридесет дъщери, които омъжи извън своето племе; и взе от друго племе тридесет дъщери за синовете си. Той беше съдия над Израел седем години.
10 И Ивцан умря и беше погребан във Витлеем.
11 Единадесети съдия - Елон
След него завулонецът Елон стана съдия в Израел и съди Израел десет години.
12 И завулонецът Елон умря и беше погребан в Еалон в Завулоновата земя.
13 Дванадесети съдия - Авдон
А след него Авдон, син на пиратонеца Илела, стана съдия в Израел.
14 Той имаше четиридесет сина и тридесет внуци, които яздеха на седемдесет ослета. Той беше съдия над Израел осем години.
15 И Авдон, син на пиратонеца Илела, умря и беше погребан в Пиратон в Ефремовата земя на Амаликското възвишение.
Съдии: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21