за Христос

Съдии 12   

1 Тогава Ефремовите мъже се събраха и като дойдоха до Цафон, казаха на Ефтай: Ти защо отиде да воюваш против амонците, а нас не повика да дойдем с тебе? Ние ще изгорим къщата ти с огън заедно с теб.
2 А Ефтай им отвърна: Аз и народът ми имахме голям спор с амонците; и аз ви повиках, а вие не ме избавихте от тях.
3 И като видях, че не ме избавихте, изложих на опасност живота си, като отидох сам против амонците. Но Господ ги предаде в ръката ми. Защо сте дошли сега да воювате против мене?
4 Тогава Ефтай събра всички галаадски мъже и се би против Ефрем; и галаадските мъже изтребиха Ефремовите потомци, тъй като си казваха: Вие сте отстъпници от Ефрем, а ние, галаадците, сме между Ефрем и Манасия.
5 Галаадците завзеха бродовете на Йордан към Ефремовата земя; и когато някой от ефремските отстъпници казваше: Пуснете ме да премина, галаадските мъже го питаха: Ти ефремец ли си?
6 Ако човекът отговореше: Не съм, тогава му казваха: Кажи Шиболет, а той казваше: Сиболет, защото не можеше да го произнесе правилно. Тогава го хващаха и го обезглавяваха при бродовете на Йордан. И в онова време загинаха от Ефрем четиридесет и две хиляди души.
7 Ефтай беше съдия над Израел шест години. След това Ефтай, галаадецът, умря и беше погребан в един от галаадските градове.
8 Десети съдия - Ивцан
А след него Ивцан от Витлеем стана съдия в Израел.
9 Той имаше тридесет сина и тридесет дъщери, които омъжи извън своето племе; и взе от друго племе тридесет дъщери за синовете си. Той беше съдия над Израел седем години.
10 И Ивцан умря и беше погребан във Витлеем.
11 Единадесети съдия - Елон
След него завулонецът Елон стана съдия в Израел и съди Израел десет години.
12 И завулонецът Елон умря и беше погребан в Еалон в Завулоновата земя.
13 Дванадесети съдия - Авдон
А след него Авдон, син на пиратонеца Илела, стана съдия в Израел.
14 Той имаше четиридесет сина и тридесет внуци, които яздеха на седемдесет ослета. Той беше съдия над Израел осем години.
15 И Авдон, син на пиратонеца Илела, умря и беше погребан в Пиратон в Ефремовата земя на Амаликското възвишение.
Съдии: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21