за Христос

Съдии 10   

1 Седми съдия - Тола
А след смъртта на Авимелех се издигна да избави Израел един мъж от Исахаровото племе, на име Тола, син на Фуя, син на Додо. Той живееше в Самир в Ефремовата хълмиста земя.
2 И като беше съдия на Израел двадесет и три години, умря и беше погребан в Самир.
3 Осми съдия - Яир
А след него се издигна галаадецът Яир, който беше съдия на Израел двадесет и две години.
4 Той имаше тридесет сина, които яздеха на тридесет ослета; и имаха тридесет града, намиращи се в галаадската земя, които и до днес се наричат Яирови поселища.
5 И Яир умря, и беше погребан в Камон.
6 Девети съдия - Ефтай
А израелтяните пак вършеха зло пред Господа, като служеха на ваалимите, на астартите, на сирийските богове, на сидонските богове, на моавските богове, на боговете на амонците и на боговете на филистимците, и изоставиха Господа и не Му се покланяха.
7 Затова Господ се разгневи против Израел и Той ги предаде в ръцете на филистимците и амонците.
8 От този момент те измъчваха и притесняваха израелтяните в продължение на осемнадесет години. Притесняваха всички израелтяни, които бяха отвъд Йордан в земята на аморейците, която е в Галаад.
9 Освен това амонците преминаха Йордан, за да воюват против Юда, Вениамин и Ефремовото племе. Така че Израел се намираше в крайно утеснение.
10 Тогава израелтяните извикаха към Господа: Съгрешихме пред Тебе, защото оставихме нашия Бог и служихме на ваалимите.
11 А Господ каза на израелтяните: Не ви ли избавих от египтяните, от аморейците, от амонците и от филистимците?
12 Също и когато сидонците, амаличаните и маонците ви притесняваха и извикахте към Мене, не ви ли избавих Аз от ръцете им?
13 Въпреки това обаче вие Ме изоставихте и се покланяхте на други богове. Затова няма да ви избавям вече.
14 Идете, викайте към боговете, които сте си избрали. Те нека ви избавят от утеснението ви.
15 А израелтяните отговориха на Господа: Съгрешихме. Направи с нас, както Ти се вижда за добре. Само ни избави сега, молим Ти се.
16 И те премахнаха от себе си чуждите богове и служиха на Господа. И Неговата душа се смили над окаяното състояние на Израел.
17 Тогава амонците се събраха и разположиха стан в Галаад. Събраха се и израелтяните и разположиха стан в Масфа.
18 Народът и галаадските началници си казаха едни на други: Който пръв започне да се бие с амонците, той ще стане началник на всички галаадски жители.
Съдии: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21