за Христос

Защото тогава ще възвърна на племената чисти устни,
за да призовават всички името Господне,
да Му слугуват единодушно.

Слушай Софоний 3:9
Софоний 3:9

Препратки:

Други преводи на Софоний 3:9: