за Христос

Софоний 1   

1 Денят Господен - съд над Юдея
Господнето слово, което дойде към Софония, син на Хусия, син на Годолия, син на Амария, Езекиевия син, в дните на Юдейския цар Йосия, Амоновия син:
2 Съвсем ще погубя всичко
от лицето на земята, казва Господ.
3 Ще погубя човек и животно,
ще погубя въздушните птици и морските риби,
и съблазнителните идоли заедно с нечестивите;
и ще изтребя човека от лицето на земята, казва Господ.
4 Ще протегна ръката Си върху Юдея
и върху всички йерусалимски жители;
и ще изтребя от това място останалите Ваалови служители
и името на жреците на идоли заедно със свещениците.
5 Ще изтребя и онези, които върху покривите на къщите се кланят на небесното множество,
и онези поклонници, които се кълнат едновременно в Господа
и в Мелхома;
6 също ще изтребя онези, които са се отклонили от Господа
и които не търсят Господа, нито питат за Него.
7 Мълчи в присъствието на Господа Йехова,
защото е близо денят Господен;
защото Господ приготви жертва,
освети поканените Си.
8 И в деня на жертвата Господня
ще накажа първенците и царските синове,
и всички, които са облекли чуждестранни дрехи.
9 В онзи ден ще накажа и всички, които прескачат праговете,
които пълнят къщите на господарите си с грабителство и измама.
10 И в онзи ден, казва Господ,
ще се чуе метежен вик от рибната порта,
ридание от втория квартал
и голям гръм от хълмовете.
11 Плачете, жители на Мактес,
защото целият търговски народ бе изтребен,
бяха погубени всички, които бяха товарени със сребро.
12 И в онова време
ще претърся Йерусалим с лампи
и ще накажа мъжете, които почиват на дрождите си,
които казват в сърцето си:
Господ няма да стори нито добро, нито зло.
13 Затова имотът им ще бъде разграбен
и къщите им - запустени.
Да! Ще построят къщи, но няма да живеят в тях.
И ще насадят лозя, но няма да пият виното им.
14 Близо е великият ден Господен.
Близо е и много бърза -
гласът на деня Господен;
там ще извика горчиво и силният.
15 Ден на гняв е онзи ден,
ден на смущение и утеснение,
ден на опустошение и разорение,
ден на тъмнина и мрак,
ден на облак и гъста мъгла,
16 ден на тръба и тревога
против укрепените градове
и против високите кули при ъглите.
17 Аз така ще наскърбя хората,
че ще ходят като слепи,
защото са съгрешили против Господа;
кръвта им ще се излее като прах
и плътта им - като нечистотии.
18 Нито среброто им, нито златото им
ще може да ги избави
в деня на гнева Господен;
а цялата земя ще бъде погълната
от огъня на ревността Му;
защото ще довърши, и то скоро,
всички жители на земята.
Софоний: 1 2 3