за Христос

Вооз и неговото потомство
И така, Вооз взе Рут и тя му стана жена. Като влезе при нея, Господ й даде да зачене и тя роди син.

Слушай Рут 4:13
Рут 4:13

Препратки:

Други преводи на Рут 4:13: