за Христос

Рут 3   

1 Решението на Вооз да се ожени за Рут
След време свекърва й Ноемин й каза: Дъще моя, не е ли правилно да потърся дом за тебе, за да благоденстваш?
2 Вооз, с чиито слугини ти работи, е наш роднина. Тази нощ той вее ечемика на хармана.
3 И така, умий се, намажи се, премени се и иди на хармана; но не се показвай на Вооз, докато не свърши да яде и пие.
4 И като си ляга, забележи мястото, където ще легне, и иди, повдигни завивката откъм краката му и легни; и той ще ти каже какво трябва да направиш.
5 А тя отговори: Всичко, което ми казваш, ще сторя.
6 И така, Рут отиде на хармана и изпълни всичко, което й беше заръчала свекърва й.
7 След като Вооз яде и пи, и сърцето му се развесели, отиде да си легне край купа ечемик. Тогава Рут дойде тихо, повдигна завивката от краката му и легна при него.
8 Посред нощ Вооз се стресна и се обърна; и видя, че една жена лежеше до краката му.
9 Той каза: Коя си ти? А тя отговори: Аз съм слугинята ти Рут; и така, простри дрехата си над слугинята си, защото си ми близък сродник.
10 А той каза: Благословена да си от Господа, дъще. Това последно добро дело, което извърши, е по-голямо от предишното, понеже не отиде да търсиш млади мъже, независимо бедни или богати.
11 И сега, дъще, не бой се! Аз ще направя за тебе всичко, което искаш; защото всички домове от рода ми знаят, че си добродетелна жена.
12 Вярно е, че аз съм близък сродник; има обаче друг сродник, по-близък от мен.
13 Остани тази нощ и утре; ако той иска да изпълни към тебе длъжността на сродник, добре, нека я изпълни; но ако не иска да изпълни към тебе длъжността на сродник, тогава, заклевам се в живота на Господа, аз ще изпълня тази длъжност към тебе. Пренощувай тук.
14 И така, Рут лежа при краката му до сутринта, а после стана, преди да може човек да разпознава човека, защото Вооз й заръча: Нека не се знае, че жена е идвала на хармана.
15 Каза още: Свали наметалото, което е върху теб, и го дръж. И докато тя го държеше, Вооз премери шест мери ечемик и го натовари на нея; и тя си отиде в града.
16 Като стигна при свекърва си, тя я попита: Какво стана, дъще моя? И Рут й разказа всичко, което беше направил човекът.
17 Каза още: Даде ми тези шест мери ечемик, като каза: Не се връщай празна при свекърва си.
18 А Ноемин й отговори: Почакай, дъще моя, докато видиш как ще се свърши работата; защото човекът няма да се спре, докато не довърши делото още днес.
Рут: 1 2 3 4