за Христос

Господ да ти отплати за направеното добро и пълна награда да ти се даде от Господа, Израелевия Бог, под Чиито крила си дошла да се подслониш.

Слушай Рут 2:12
Рут 2:12

Препратки:

Други преводи на Рут 2:12:

ГОСПОД да ти отплати за делото ти и пълна награда да ти се даде от ГОСПОДА, Израилевия Бог, под чиито криле си дошла да търсиш прибежище!
/Верен 2002/
Господ да ти отплати за направеното добро и пълна награда да ти се даде от Господа, Израелския Бог, под Чиито крила си дошла да се подслониш.
/Библейско общество 2000/
Господ да ти отплати за делото ти, и пълна награда да ти се даде от Господа Израилевия Бог, под Чиито крила си дошла да се подслониш.
/Протестантски 1940/
нека Господ ти върне за това твое дело, и да приемеш пълна награда от Господа, Бога Израилев, при Когото си дошла, за да се успокоиш под Неговите криле!
/Православен/
Господ да ти въздаде за делото ти, и мъздата ти да е пълна от Господа Бога Израилева, под крилата на когото си дошла да се покриваш.
/Цариградски/
The LORD recompense thy work, and a full reward be given thee of the LORD God of Israel, under whose wings thou art come to trust.
/KJV/