за Христос

които са израелтяни, на които принадлежат осиновението и славата, и заветите, и даването на закона, и богослужението, и обещанията,

Слушай Римляни 9:4
Римляни 9:4

Препратки:

Други преводи на Римляни 9:4:

народа на Израел. Те са избрани да бъдат Божии деца. На тях Бог разкри славата си, на тях даде заветите, закона, правилния начин на поклонение и обещанията.
/Съвременен превод 2004/
които са израилтяни, на които принадлежат осиновението и славата, и заветите, и даването на закона, и богослужението, и обещанията;
/Верен 2002/
които са израилтяни, на които принадлежат осиновението и славата, и заветите, и даването на закона, и богослужението, и обещанията,
/Библейско общество 2000/
които са израилтяни, на които принадлежат осиновението на славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията;
/Протестантски 1940/
които са израилтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужение и обещания;
/Православен/
които са Израиляни, и на които принадлежат усиновението, и славата, и заветите, и законоположението, и Богослужението, и обещанията;
/Цариградски/
Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises;
/KJV/