за Христос

Но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.

Слушай Римляни 5:8
Римляни 5:8

Препратки:

Други преводи на Римляни 5:8: