за Христос

Понеже, ако някои бяха без вяра, какво от това? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?

Слушай Римляни 3:3
Римляни 3:3

Препратки:

Други преводи на Римляни 3:3: