за Христос

И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.

Слушай Римляни 3:28
Римляни 3:28

Препратки:

Други преводи на Римляни 3:28: