за Христос

а именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика.

Слушай Римляни 3:22
Римляни 3:22

Препратки:

Други преводи на Римляни 3:22:

Бог прави хората праведни чрез вярата в Исус Христос и това се отнася за всички, които вярват, понеже няма разлика между хората,
/Съвременен превод 2004/
тоест Божието оправдание чрез вяра в Иисус Христос, за всички (и на всички), които вярват; защото няма разлика,
/Верен 2002/
т.е. Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика.
/Библейско общество 2000/
сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика.
/Протестантски 1940/
Божията правда чрез вяра в Иисуса Христа е у всички и върху всички вярващи; защото няма разлика:
/Православен/
сиреч, правдата Божия чрез верата в Исуса Христа за всички и на всички които верват; защото нема разлика.
/Цариградски/
Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference:
/KJV/