за Христос

Оправдаване чрез вяра в Исус Христос
А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,

Слушай Римляни 3:21
Римляни 3:21

Препратки:

Други преводи на Римляни 3:21: