за Христос

Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас за това, че за вашата вяра се говори по целия свят.

Слушай Римляни 1:8
Римляни 1:8

Препратки:

Други преводи на Римляни 1:8:

Първо, благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас, защото за вашата вяра се говори по целия свят.
/Съвременен превод 2004/
Най-напред благодаря на моя Бог чрез Иисус Христос за всички вас, за това, че за вашата вяра се говори по целия свят.
/Верен 2002/
Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас затова, че за вашата вяра се говори по целия свят.
/Библейско общество 2000/
Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят.
/Протестантски 1940/
Преди всичко благодаря на моя Бог чрез Иисуса Христа за всички вас, дето за вашата вяра се говори по цял свят;
/Православен/
Най-първо благодаря Богу моему чрез Исуса Христа за всинца ви, защото верата ваша по всичкия свет се възвестява.
/Цариградски/
First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.
/KJV/