за Христос

за Неговия Син, нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство,

Слушай Римляни 1:3
Римляни 1:3

Препратки:

Други преводи на Римляни 1:3: