за Христос

Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез вяра ще живее.

Слушай Римляни 1:17
Римляни 1:17

Препратки:

Други преводи на Римляни 1:17:

Защото в нея се разкрива как Бог прави хората праведни от вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез вяра ще живее.
/Съвременен превод 2004/
Защото в Него се открива Божията правда от вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее."
/Верен 2002/
Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее."
/Библейско общество 2000/
Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее".
/Протестантски 1940/
Защото в него се открива правдата Божия от вяра във вяра, както е писано: "праведният чрез вяра ще бъде жив".
/Православен/
Защото правдата Божия в него се открива чрез вера за вера, както е писано: "Праведният чрез вера ще живее."
/Цариградски/
For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.
/KJV/