за Христос

и така да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша, и моя.

Слушай Римляни 1:12
Римляни 1:12

Препратки:

Други преводи на Римляни 1:12: