за Христос

Защото вашата послушност е известна на всички и затова аз се радвам за вас. Но бих желал да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото.

Слушай Римляни 16:19
Римляни 16:19

Препратки:

Други преводи на Римляни 16:19:

Вестта за вашето покорство стигна до всички вярващи и аз съм много щастлив за вас, но искам да постъпвате мъдро по отношение на доброто и да съхраните невинността си по отношение на злото.
/Съвременен превод 2004/
Защото вашата послушност е известна на всички, затова се радвам за вас. Но аз искам да бъдете наистина мъдри относно доброто, а прости относно злото.
/Верен 2002/
Защото вашата послушност е известна на всички, затова аз се радвам за вас. Но бих желал да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото.
/Библейско общество 2000/
Защото вашата послушност е известна на всички, по която причина аз се радвам за вас. Но желал бих да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото.
/Протестантски 1940/
Вашата послушност на вярата е на всички известна; затова аз се радвам за вас, но желая, да бъдете мъдри в доброто и прости в злото.
/Православен/
Защото вашето послушание е на всички известно; и тъй, колкото за вас радвам се. Искам пак да бъдете мъдри на доброто, а прости на злото.
/Цариградски/
For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.
/KJV/