за Христос

Поздравете одобрения за верен в Христос Апелий. Поздравете онези, които са от семейството на Аристовул.

Слушай Римляни 16:10
Римляни 16:10

Препратки:

Други преводи на Римляни 16:10: