за Христос

Но:
Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го;
ако е жаден - дай му да пие;
защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.

Слушай Римляни 12:20
Римляни 12:20

Препратки:

Други преводи на Римляни 12:20:

А ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден дай му да пие. Защото ако направиш това, ще го накараш да се засрами.
/Съвременен превод 2004/
И така, "ако неприятелят ти е гладен, нахрани го; ако е жаден, дай му да пие; защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му."
/Верен 2002/
Но:
"Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го;
ако е жаден - дай му да пие;
защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му."
/Библейско общество 2000/
Но,
"Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го;
Ако е жаден, напой го;
Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".
/Протестантски 1940/
И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го; ако е жаден, напой го; защото, вършейки това, ти ще струпаш жар на главата му.
/Православен/
И тъй, ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жеден, напой го; защото това като правиш ще натрупаш жар на главата му.
/Цариградски/
Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
/KJV/