за Христос

Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: На Мене принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.

Слушай Римляни 12:19
Римляни 12:19

Препратки:

Други преводи на Римляни 12:19:

Не отмъщавайте за себе си, скъпи мои, а оставете това на Божия гняв, защото Бог казва в Писанията: Мое е отмъщението. Аз ще отплатя.
/Съвременен превод 2004/
Възлюбени, не си отмъщавайте, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На Мен принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ."
/Верен 2002/
Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На Мен принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ."
/Библейско общество 2000/
Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".
/Протестантски 1940/
Не отмъщавайте за себе си, възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото писано е: "отмъщението е Мое. Аз ще отплатя, казва Господ".
/Православен/
Не си отмъстявайте, възлюблени мои; но дайте место на гнева; защото е писано: "Мое е отмъщението, аз ще сторя въздаяние, казва Господ."
/Цариградски/
Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
/KJV/